WYSIWYG Web Builder
List prywatny numer 6

W anglojęzycznym czasopiśmie młodzieżowym znalazłeś/-aś adres chłopca/dziewczyny, z którym chciałbyś/z którą chciałabyś nawiązać korespondencję. Napisz pierwszy list i zawrzyj w nim następujące informacje:
-  gdzie znalazłeś/-aś adres i dlaczego właśnie z nim/nią chcesz korespondować;
-  przedstaw się i napisz o swoich zainteresowaniach;
-  spytaj go/ją o jego/jej rodzinę i hobby;
-  wyraź nadzieję, że odpisze na Twój list i podaj również swój adres internetowy.


Hi Peter,
   My name is XYZ and I live in Poland. I found your address in the international magazine „Format”. From all the people looking for penfriends I have chosen you simply because we are the same age.
   I would like to write to a person who speaks English in order to improve my language skills. I have been learning English for three years and my teacher says it is good to have somebody to write to.
   I am interested in computers, music and sport. My favourite band are „Red Hot Chilly Peppers”. I have all their albums. In my free time I play computer games and surf the web. I have one brother and one sister. They are younger than me. Their names are Adam and Agnieszka. Do you have a brother or a sister? What do you do in your free time? Do you have a hobby? Who is your favourite band? Do you like playing computer games?
   I hope you will answer my letter and from now on we shall stay in touch. If you like you can email me at xyz@wp.pl . What is your e-mail address?
   I am looking forward to hearing from you.

                                                            Love,
                                                                        XYZ