WYSIWYG Web Builder
List prywatny numer 4

Znajomy/Znajoma z USA zaprosił/-a Cię do siebie na miesiąc wa­kacji na Florydzie. Napisz list, w którym:
- dziękujesz za zaproszenie i wyrażasz żal, że nie możesz z niego skorzystać;
- wyjaśniasz, dlaczego nie możesz tym razem przyjechać i pro­ponujesz inny termin;
- pytasz, co u niego/niej słychać w życiu osobistym i zawo­dowym;
- przesyłasz pozdrowienia i prosisz o odpowiedź, czy akceptuje zaproponowany przez Ciebie termin.Hi Sally,

     Thank you for your letter. I got it this morning. I am very glad that you haven’t forgotten me. You write you are inviting me to the USA but, unfortunately, I will not be able to come. This summer I am going to London in July. I got a place at a language school and have already rented a flat there for three months. Thanks for the invitation anyway. I have always wanted to see Florida. I suggest that we meet some other time. I think I can visit you in the winter holidays. Will you be free then?
     How are you getting on? Is everything ok at work? How many hours a day do you usually work? How was your birthday party? Who came? Do you still go out with Jim?
     Give my regards to your family. Please, write back and let me know if the winter holidays are ok with you.
                                                                                   Love,
                                                                                                XYZ