WYSIWYG Web Builder
List prywatny numer 21

Odpowiadasz na list bardzo nieśmiałego znajomego/nieśmiałej znajomej z Anglii, który/która prosi Cię o radę, jak pokonać swoją nieśmiałość i poznać osobę, która go/ją interesuje.
-   Podziękuj za list i zaufanie, którym zostałeś/aś obdarzony/a.
-   Przypomnij, kiedy i w jakich okolicznościach się poznaliście.
-   Zaproponuj ciekawy sposób zawarcia znajomości z osobą, któ­ ra jego/ją interesuje i zapewnij, że na pewno wszystko się uda.
-   Wyraź nadzieję. że Twoja rada będzie pomocna i życz powodzenia.

Dear Peter,
   Thank you for your letter. I am proud that you trust me and that you want my advice. Yes, I agree that you are a very shy person because I observed you when we met in Manchester a year ago. But don’t worry too much about that. There are a lot of shy people in the world and they have the same problems as you.
   As for the girl you write me about - don’t be afraid to talk to her. I have an idea. After school simply ask her if she likes music. Everybody does, so she will probably say „I do”. Then ask her if she would like to go to a concert with you. Are there any concerts in your town? I am sure there are. That’s a good thing to start with. I hope that she will like you. Remember that some girls like shy boys and she may be one of them. Then you can ask her for her phone number. If she gives you the number, which is quite possible, it will mean that you’ve made the first step.
   I hope my advice will help. Good luck and don’t worry too much.
Love,
XYZ