WYSIWYG Web Builder
List prywatny numer 16

Napisz list do kolegi/koleżanki z Anglii o przygotowaniach do świąt Bożego Narodzenia.
-  Podziękuj za ostatni list i upominek świąteczny, który otrzy-małeś/-aś.
-  Wyraź radość z okazji zbliżających się świąt i napisz, co naj­bardziej lubisz w czasie świąt.
-  Napisz, jakie przygotowania do świąt masz już za sobą i co jeszcze pozostało do zrobienia.
-  Opisz, jak i w jakim gronie będziesz je spędzać.


Dear Rick,
   Yes, I know, Christmas is coming. Thank you for your letter and the Christmas gift you sent me. I like it a lot. I am going to send you something similar.
   I love Christmas. There is always a lot of good food and you don’t have to go to school.
   We have already done all the shopping and I am helping my mother prepare the meals, but we haven’t got the Christmas tree yet and I haven’t bought any presents, either.
   Every year at Christmas the whole family comes to us. This time everybody will come as well except uncle Heniek, who is very ill. As usual, we are going to sing Christmas carrols, talk and play. I am sure it will be a wonderful time for all of us.
   The only thing I don’t like about Christmas is that there is always a lot of washing up and it is my job to do it.
   Write back to me and tell me how you are going to spend New Year’ s Eve.
                                                            Love,
                                                                        XYZ