WYSIWYG Web Builder
List formalny numer 113

Od kilku lat mieszkasz w spokojnej dzielnicy na przedmieściu Exeter. Z lokalnej prasy dowiadujesz się o planach budowy autostrady tuż obok centrum sportowego w Twojej dzielnicy. Napisz list do Rady Miejskiej wyrażający protest przeciwko budowie autostrady.
- Powołaj się na artykuł prasowy, podając jego tytuł i datę ukazania się.
- Poinformuj, że piszesz w imieniu większości mieszkańców, któ­ rzy są przeciwni takim planom.
- Wskaż na zagrożenie hałasem i zanieczyszczenie powietrza w miejscu przeznaczonym na uprawianie sportu.
-Zaproponuj inną lokalizację tego odcinka autostrady i pod­ kreśl, jakie zalety będzie miało to rozwiązanie.City Council of Exeter
Dear Sir or Madam
I am writing with regard to the article which appeared in our local newspaper „Life of Exeter” on the twenty-second of September. The article mentions plans for building a motorway very close to the Sports Center which is situated in my district. I am writing on behalf of thousands of inhabitants who are strongly against such plans. In our opinion, building a motorway so close to the Sports Center would be a disaster for all our community. The Sports Center is the only place where younger citizens of Exeter have a chance to take some exercise and breathe fresh air. This is the place where young mothers usually come in the afternoon with their children. The surroundings are now quiet and peaceful. It is also a place where workers come every day after a busy day at work to take some rest. If any construction started there, the noise would be unbearable. The motorway would also generate a great deal of pollution - please note that there are a lot of joggers there every day.
We suggest that the new motorway should be built in the southern part of the city. This is an industrial part of the city with too many small roads scattered chaotically. Building a motorway there might simplify the infrastructure there.
Please, take our suggestions into serious consideration. We don't want our enclave to be destroyed.
Yours Faithfully
       Inhabitants of Western Exeter
Posłuchaj