WYSIWYG Web Builder
List formalny numer 112

W czasie pobytu w Anglii przeczytałeś/-aś w prasie krytyczny arty­kuł na temat koncertu, na którym byłeś/-aś. Napisz list do wy­ dawcy, w którym:
-podasz tytuł artykułu i datę jego ukazania się;
-  nie zgodzisz się z opinią autora artykułu, że koncert był nie­ udany i przedstawisz swoje wrażenia;
-podkreślisz, jak ogromną publiczność miał wykonawca i jak żywo reagowała:
-wymienisz niedociągnięcia koncertu, zaznaczając, że nie wy­ nikały one z winy wykonawcy, lecz organizatora imprezy.
Mr. Richard Brockmann - The Editor of „Rock World”
I am writing with regard to the concert review “Total Failure” which appeared on the third of July. The author of the article, miss Jenkins describes one of Shakira's latest concerts which took place in Barcelona last week. Miss Jenkins says that Shakira and her music are out of fashion and that the concert itself was a failure. In my opinion, this is very unjust. I was at the concert, too and I liked it very much. I enjoyed myself and I noticed that all the people around me were also having a good time. More than forty thousand people came to the concert, which is a lot. All the people danced and sang along with the artist. The atmosphere was great. The music was rhythmical and vivid. Shakira's intention was to present all songs from her new album. She also wanted to promote her new group of dancers, who were excellent. It was the best show I have seen since Michael Jackson's concert ten years ago. Unfortunately, halfway through the performance the lights suddenly went out for fifty seconds. But it was the organizer's fault, not the artists' fault. I will remember this event for a long time. All my friends who were at the concert say that it was worth seeing. I can honestly recommend Shakira and her music to everybody.
Yours Faithfully
XYZ
Posłuchaj