WYSIWYG Web Builder
List formalny numer 109

W czasie pobytu w Londynie przeczytałeś/-aś ogłoszenie o przesłu­ chaniach do programu „Idol". Wyślij list do organizatora pro­ gramu.
-  Napisz, skąd dowiedziałeś/-aś się o przesłuchaniach i wyraź chęć udziału w nich.
-  Zapytaj, czy cudzoziemcy mogą brać udział w programie i czy są określone granice wieku uczestników.
-  Przedstaw się i napisz, co robisz w Londynie.
-Opisz swoje umiejętności językowe i doświadczenie muzyczne.
Dear Sir or Madam,
During my visit in London I came across your advertisement. It says that you are looking for candidates for your show. In my opinion, your show is the best on channel four. I am interested to take part in the selection program, but I have some questions: can foreigners take part in the program? I come from and live in Poland, and I am staying in London only temporarily. What is the upper age limit for the participants? I am eighteen years old. Can I become a participant? My name is XYZ and now I am staying in London with my older brother. I am on holiday at the moment. My conversational English is quite good. I think I have some experience with singing and dancing. I have nice appearance. My dream is one day to become a popular singer. I hope that your program will help me become a well known celebrity.
Please, reply soon.
Yours faithfully,
XYZ
Posłuchaj