WYSIWYG Web Builder
List formalny numer 105

W czasie pobytu w Anglii znalazłeś/-aś interesującą ofertę pracy. Napisz list - podanie o pracę.
-  Wyjaśnij, gdzie znalazłeś/-aś ofertę i dlaczego jesteś nią zainte­ resowany/a.
-  Poinformuj, jaką szkołę ukończyłeś/-aś i na jakie kursy uczęsz­ czałeś/-aś.
-  Opisz swoje kwalifikacje i umiejętności.
-  Poproś o rozmowę kwalifikacyjną i podaj, jak się z Tobą skon­ taktować.
Dear Sir or Madam,
   I found your advertisement on your website www.jobseekers.com. I would like to work for you as animal care assistant. I like animals, I am patient, responsible, calm and careful. I have recently graduated from Upper Secondary School. I have done several courses such as a first aid course and a medical course. I have good communication skills, both written and verbal. I have a full driving licence and some previous experience of working with animals. I can feed, exercise, clean and take general care of your dogs.
   I enclose my current CV. I am available for an interview at any time. Please, contact me at 7346703769.
Yours faithfully,
XYZ
Posłuchaj