WYSIWYG Web Builder
List formalny numer 103

Jesteś studentem trzeciego roku i starasz się o stypendium w USA. Napisz list do dziekana amerykańskiej uczelni.
-   Napisz, kto polecił Ci tę uczelnię i dlaczego.
-   Przedstaw siebie i swoje osiągnięcia.
-   Poproś o przyjęcie Cię na stypendium i zapytaj o koszty, które Ty musiałbyś/musiałabyś pokryć.
-   Podziękuj za rozpatrzenie Twojej kandydatury i wyraź na­ dzieję, że będziesz mógł/mogła studiować w tak renomo­ wanej uczelni.
Dean Chris Stephens
   My name is XYZ and I am a third-year-student from Poland. One of your students has recommended your university to me as a very good and modern school. I would like to apply for scholarschip so that I can improve my language skills by continuing my education abroad.    I have been learning English for five years. I won the second place in the local language competition. At the moment I am working on my B.A. thesis.
   How much fee would I have to pay in order to get the scholarship? Could you send me the relevant information?
   I hope you will give me the chance to study in such a famous university. Thank you in advance for accepting my application.
Yours sincerely,
XYZ
Posłuchaj