WYSIWYG Web Builder
Liczby pierwsze to takie liczby, które mają tylko dwa różne podzielniki. Kilka początkowych to: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,  19, 23, 29, 31, ...
        Niestety, nie jest na razie wiadomo na jakiej zasadzie występują one w zbiorze liczb naturalnych. Wiadomo, że jest ich "coraz mniej", co ilustruje poniższy wykres:
Każdą liczbę pierwszą można zapisać w postaci 6n + 1 oraz  6n - 1.  Raz jest więcej tych pierwszych a raz przeważają te drugie. Poniższy wykres pokazuje jak zmienia się ich wzajemny stosunek w przedziale od 3 do 1 692 000 000 000 003.

Jeżeli występowanie liczb 6n + 1 oraz 6n - 1 zamienimy na przeciwne sobie bajty dla pliku dźwiękowego w pliku „*.wav” o próbkowaniu 44.1kHz 8bit, to wykres ułamka sekundy nagrania wygląda tak jak poniżej, a w efekcie wychodzi szum, taki jak "ta próbka".

    Różnice kolejnych liczb pierwszych to liczby parzyste, czyli tzw. "prime gaps". Okazuje się, że liczby pierwsze najczęściej rozmieszczone są co sześć. Poniżej jest wykres jak rozkłada się częstość występowania różnic kolejnych liczb pierwszych. Wykres jest przeskalowany (ściągnięty w pionie).
W miarę liczenia kolejnych liczb pierwszych wzajemny stosunek procentowy tych różnic między kolejnymi liczbami pierwszymi zmienia się nieco. Zaczyna być coraz więcej większych różnic, za to zmniejszają się te co 2, co 4, co 6, co 8. Sprawa wymaga głębszego zastanowienia i wypicia 2 browców.
To poniżej, zaś to program "Spirala", który rysuje „Spiralę Ulama”, o której można przeczytać tutaj.
Pobierz program "Sito 1.0", który metodą "sita Eratostenesa" wyznacza kolejne liczby pierwsze począwszy od 3.